Om oss

Hallberg Group, är en expansiv företagsgrupp som avlastar, stödjer och förstärker företag och organisationer.

Vår Affärsidé - erbjuder kostnadseffektiva produkter och tjänster som hjälper människor och företag att utvecklas och verkligen lyfta på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt.

Våra olika affärsområden hjälper Er att fokusera på Er kärnverksamhet, genom att erbjuda kostnadseffektiva produkter och tjänster med hög servicenivå.

Som kund hos Hallberg Group är Ni i trygga händer, våra team är uppbyggda av erfaren personal som ger Er hög och snabb service. Vi jobbar med modern teknik som ger Er stabilitet och hög driftsäkerhet i samtliga tjänster. När Ni väljer Hallberg Group som leverantör, kan Ni alltid vara säkra på att Ni har ett företag att växa med, en partner som kommer att ge Ert företag framgång, både idag och imorgon!

Hallberg Group finns idag med kontor i Göteborg och Stockholm. Göteborgskontoret är lokaliserat på World Trade Center, nära Svenska Mässan och Liseberg. Miljön är kreativ, och sprudlar av energi och nytänkande. Säljkontor finns i Stockholm.

Varmt välkommen till Hallberg Group!

Björn Hallberg, VD

conference room

VÄX MED OSS

Fokus på utveckling
Alla företagsledare vill nå framgång med sina företag. Innebörden av ”framgång” varierar från företag till företag och förändras över tiden beroende på verksamhetens utveckling och vår omvärlds situation. Det finns ändå många gemensamma faktorer mellan olika företag. Att företagsledaren kan fokusera sig på företagets kärnverksamhet är ofta avgörande för företagets utveckling.

Hallberg Group ser som sin uppgift att bidra till företagens utveckling genom att erbjuda kostnadseffektiva produkter och tjänster, till framtidens moderna företagsledare, där kvalitet, långsiktighet, miljö- och socialt ansvar är viktiga hörnstenar.

Affärside, Hallberg Group skall erbjuda kostnadseffektiva produkter och tjänster som hjälper människor och företag att utvecklas på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt.

Personal
Vår personal utbildas löpande internt enligt ett företagsanpassat utbildningsprogram. Givetvis utbildas även personalen via våra partners och uppdragsgivares program i produkt- och säljkunskap.
Som företag tror vi på mångfald, en verksamhet där mogen, och erfaren personal kan skola in yngre medarbetare i organisationen. En förutsättning för att erbjuda kvalitet i våra tjänster inom Hallberg Group. Bakgrund och erfarenheter varierar givetvis, men de allra flesta av vår personal kommer från andra liknande verksamheter.

Expansion
Vår verksamhet är ett långsiktigt företag som bygger på långsiktliga avtal och tät dialog med våra kunder. Vi följer den aktuella planeringen, dock är vi öppna och flexibla inför oväntade förändringar som vi snabbt löser på bästa sätt. Ni kan alltid lita på att Ni samarbetar med ett stabilt företag som ger Er de resurser som behövs.

MILJÖ

Moderna företag sätter idag miljöarbetet i stort fokus. Miljöarbetet är viktigt ur flera perspektiv, interna processer, leverantörsval men även som konkurrensfördel i sin marknadsföring. För Hallberg Group är miljön en naturlig del i vår utveckling av nya tjänster.

Miljövänliga Tjänster Hallberg Group ser som sin uppgift att bidra till företagens miljöutveckling genom att erbjuda effektiva tjänster som genom modern teknik avlastar miljön. Våra tjänster gör det möjligt för flera företag att dela på resurser, vilket både sparar miljön och företagens pengar.

VISION & MISSION

Hallberg Group ser som sin uppgift att bidra till företagens utveckling genom att erbjuda kostnadseffektiva produkter och tjänster, till framtidens moderna företagsledare, där kvalitet, långsiktighet, miljö- och socialt ansvar är viktiga hörnstenar.

AFFÄRSIDÉ

Hallberg Group skall erbjuda kostnadseffektiva produkter och tjänster som hjälper människor och företag att utvecklas på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt.

Go Skyways

Get ready for takeoff

HBG hjälper, stödjer och utvecklar dig så att du ska lyfta!

Rulla till toppen